Logistika v praxi 2024

Od přelomových přednášek až po praktické exkurze, harmonogram letošního ročníku pro Logistiku v praxi je příležitostí k obohacení vašich znalostí a prohloubení vašeho vhledu do dynamického světa logistiky.

BITO CZ přichystalo pro vás inspirativní přednášky předních odborníků, kteří se podělí o své nejnovější poznatky a vize pro budoucnost odvětví. V rámci programu se můžete těšit na prezentaci Branislava Puliše, Chief Revenue Officer společnosti Brightpick, který představí, jak společnost Dr. Max automatizovala proces vychystávání objednávek s využitím robotů Brightpick poháněných umělou inteligencí.

Druhý konferenční den bude vyčleněn pro exkurze do provozů předních logistických firem, kde můžete nahlédnout do praktického fungování a aplikace nejmodernějších technologií.

Akce se uskuteční v termínu 11. – 12. 4. 2024 v prostorech velké auly na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Současně je spolupořadatelem i Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně.

Celý program konference a další informace naleznete na konferenčním webu www.logistikavpraxi.cz, kde se lze i registrovat.